บริษัท โกลด์เมทอลเซ็นเตอร์ จำกัด
  ที่อยู่ : 88/8 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ (กม.9)
  ตำบล : บางพลีใหญ่
  อำเภอ : บางพลี
  จังหวัด : สมุทรปราการ.10540
  โทร : 0-2730-4908-16
  Fax : 0-2730-4917-18
  Email : goldmetalcenter@hotmail.com
  N : 13°36'38.50
  E : 100°40'26.12
  Copyright © 2013 GOLD METAL CENTER CO.,LTD All Rights Reserved.  
  GOLD METAL CENTER CO.,LTD 88/8 Teparak Rd., (Km.9) Bangplee-Yai,
Bangplee,Samutprakarn. 10540 Tel : 0-2730-4908-16 Fax : 0-2730-4917-18
E-mail : goldmetalcenter@hotmail.com